Charlotte van Pallandt Foundation

 

Achtergrond

In 2023 heeft het bestuur van de Stichting Charlotte van Pallandt-Prijs besloten de naam te wijzigen in Charlotte van Pallandt Foundation. Daarnaast is besloten de prijs niet langer uit te reiken en de doelstelling te wijzigen in het bewaken en beheer van het culturele (immateriële) erfgoed van Charlotte van Pallandt. Dit houdt mede in het bijhouden en updaten van de website en de oeuvrecatalogus, het bijhouden van de oplagen en het verstrekken van expertises.

Deze wijzigingen werden noodzakelijk geacht vanwege de beperkte financiële middelen van de stichting.

De doelstelling zal zowel actief als passief worden ingevuld:
- actief via het informeren van musea met werk van Charlotte van Pallandt in de collectie, informeren van veilinghuizen, het screenen van veilingcatalogi. En natuurlijk via de sociale media.
- passief via ontvangen berichten (veilingcatalogi, expertises, etc.)

Meer informatie over de Charlotte van Pallandt Prijs vindt u hier.

Bestuur

Leila de Vos van Steenwijk, voorzitter

Maarten Steemers, secretaris/penningmeester

Jan Teeuwisse, lid

ANBI Status

Stichting Charlotte van Pallandt-Prijs is door de Belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
De vereiste ANBI informatie vindt u hier.

anbi

Contact

Voor het verkrijgen van (specifieke) informatie en/of het maken van afspraken kunt u op de volgende manieren met ons contact opnemen: bezoeken, mailen of per post.

Stichting Charlotte van Pallandt Prijs

p/a Oosteinde 39

2271EC Voorburg

E: info@charlottevanpallandtfoundation.com 

Charlotte van Pallandt Prijs

Charlotte van Pallandt heeft in 1978 zelf een aanmoedigingsprijs voor jonge beeldhouwers in Nederland in het leven geroepen. Voor de jurering worden uitsluitend gerenommeerde kunstenaars uitgenodigd. Telkens krijgt de laatste winnaar van de prijs een plaats in de jury – een bijzondere formule. Een kwaliteit die bij de beoordeling van een stuk zwaar weegt, is de ‘ware bezieling’ die een kunstwerk uit moet dragen. De geldprijs van € 7.500,- wordt uitgereikt aan een kunstenaar onder de 35 jaar. Van een derde van het bedrag wordt een tentoonstelling georganiseerd, twee derde is voor onder meer materiaal en onkosten voor de kunstenaar.

Vanaf 2018 is de Stichting Charlotte van Pallandt Prijs via Museum Beelden aan Zee een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Stokroos, die vrijwel hetzelfde doel nastreeft en ook kunstenaars in de jury heeft zitten. Door de krachten te bundelen kan om het jaar een prijs van € 17.500,- worden uitgedeeld.

Jury

André Kruysen, voorzitter jury kunstenaars

Hans van Bentem, lid

Lisa Sebestikova, lid

Francien Valk (Trustee Museum Beelden aan Zee)

Medewerker namens Stichting Stokroos (om het jaar)

Winnaars 

2019: Lisa Sebestikova 

2012: Vincent Dams 

2009: Sandro Setola 

2005: Famke van Wijk 

2003: Antoine Berghs 

1998: André Kruysen 

1993: Ruud Kuijer 

1990: Michael Jacklin 

1987: Adam Colton 

1985: Eddy Gheress 

1980: Wilfried Put 

1978: Eja Siepman van den Berg 

 

penningpenning2

De Charlotte van Pallandt Prijs-penning