Charlotte van Pallandt Foundation

 

Achtergrond

In 2023 heeft het bestuur van de Stichting Charlotte van Pallandt-Prijs besloten de naam te wijzigen in Charlotte van Pallandt Foundation. Daarnaast is besloten de prijs niet langer uit te reiken en de doelstelling te wijzigen in het bewaken en beheer van het culturele (immateriële) erfgoed van Charlotte van Pallandt. Dit houdt mede in het bijhouden en updaten van de website en de oeuvrecatalogus, het bijhouden van de oplagen en het verstrekken van expertises.

Deze wijzigingen werden noodzakelijk geacht vanwege de beperkte financiële middelen van de stichting.

De doelstelling zal zowel actief als passief worden ingevuld:
- actief via het informeren van musea met werk van Charlotte van Pallandt in de collectie, informeren van veilinghuizen, het screenen van veilingcatalogi. En natuurlijk via de sociale media.
- passief via ontvangen berichten (veilingcatalogi, expertises, etc.)

Meer informatie over de Charlotte van Pallandt Prijs vindt u hier: .

Bestuur

Leila de Vos van Steenwijk, voorzitter

Maarten Steemers, secretaris/penningmeester

Jan Teeuwisse, lid

ANBI Status

Stichting Charlotte van Pallandt-Prijs is door de Belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
De vereiste ANBI informatie vindt u hier

anbi

Contact 

Voor het verkrijgen van (specifieke) informatie en/of het maken van afspraken kunt u op de volgende manieren met ons contact opnemen: bezoeken, mailen of per post.

Stichting Charlotte van Pallandt Prijs

p/a Oosteinde 39

2271EC Voorburg

E: info@charlottevanpallandtfoundation.com 

[Charlotte van Pallandt Prijs](/charlotte-van-pallandt-prijs)